Vrećasti filteri

Konstruisani su za fino filtriranje otprašenog vazduha. Kvadratnog ili pravougaonog su preseka. Zauzimaju više prostora u osnovi. Rade se iz više kaseta (sekcija) kapaciteta 4.000-200.000 m3/h vazduha. Izrađuju se od čeličnih i pocinkovanih limova, vijčano spojenih u jednu celinu.

Vrećasti filteri su konstruisani i za uštedu toplotne energije, tako da se usisani vazduh sa dodatnim prečišćavanjem, preko protivpožarne klapne zimi vraća u radni prostor.

Kasetni filteri mogu raditi u podpritisku i nadpritisku.

Filteri vrećasti (Pravougaoni – kvadratni) se sastoje od:

 • Nosive konstrukcije koja se montira na pripremljne temelje,
 • Sekcije sa antistatik filterskim vrećama,
 • Uređaja za otresanje filterskih vreća,
 • Uređaja za izvlačenje piljevine,
 • Preventivni protiveksplozivni odušak (EU Direktive ATEX Standardi),
 • Protivpožarnog sistema – opciono,
 • Kanala povratnog vazduha,
 • Dodatnog filtera povratnog vazduha,
 • Klapnom leto-zima,
 • Revizionog otvora,
 • Diferencijalnog presostata,
 • Nepovratne klapne,
 • Programatorske jedinice za otresanje vreća.