Stolovi za brušenje

Proizvodimo stolove za otsisavanje najfinije prašine koja se javlja prilikom brušenja laka, mermera i sl. Ovi uređaji su samostalni tj. nije potrebno da se priključuju na centralni otsisni sistem, već predstavljaju nezavisnu radnu i otprašivačku celinu.

Pored primene u drvnoj industriji mogu se vrlo uspešno koristiti i na drugim mestima gde dolazi do pojave veće količine prašine kao što je obrada kamena u umetničkim radionicama, obrada plastike, obrada grafitnih materijala, … Izrađuju se i isporučuju prema dimenzijama koje odgovaraju kupcu po sistemu “ključ u ruke”.