Ciklo filteri

Konstruisani su tako da su istovremeno i cikloni i filteri (grubo i fino otprašivanje). Cilindričnog su oblika i zauzimaju manje prostora u osnovi. Sastoje se iz ciklonskog i filterskog dela koji čine jednu celinu. Manjih su jedinica (kapaciteta), a spajanjem jedinica čine filtersku bateriju većeg kapaciteta.

Nerešiv problem u svakoj drvnoj industriji je upad krupnih komada drveta u filter, silos, dozator i lančani transporter ili se desi pojedinačni kvar na ovim uređajima. Zatrpavanje filtera piljevinom iziskuje zastoj i velike troškove cele proizvodnje.

Naš tim stručnjaka i majstora je napravio jedinstven Ciklo-filter koji u slučaju upada krupnih komada drveta ili kvara dozatora, lančanog transportera, ne zaustavlja proizvodnju.

Osim navedene prednosti kod Ciklo-filtera, otresanje (čišćenje) vreća je 100% zbog toga što nema pritiska ili podpritiska u filteru. Upravo zbog navedenih prednosti, najveća svetska kompanija za proizvodnju parketa „Tarkett“, koja je i najveći izvoznik u Republici Srbiji za 2012.godinu, je izabrala ovaj tip filtera. U ovoj kompaniji je instalirano preko pola miliona m3/h vazduha Ciklo-filtera.

Kapacitet RGB Ciklo-filtera je do 200.000 m3/h vazduha.

Otresanje filterskih vreća se vrši elektromagnetnim ventilima, a jedinice manjeg kapaciteta visokoprotočnim ventilatorima. Programatorska jedinica prati zaprljanost vreća i na osnovu diferencijalnog presostata (povećanja pritiska u filteru), počinje ciklus otresanja. Konstruisani su i za uštedu toplotne energije, tako da se usisani vazduh sa dodatnim prečišćavanjem, preko protivpožarne klapne zimi vraća u radni prostor. Ciklo-filteri mogu raditi u podpritisku i nadpritisku.

Ciklo – filteri tipa RGB sastoje se od:

 • Nosive konstrukcije koja se montira na pripremljne temelje,
 • Sekcije sa antistatik filterskim vrećama,
 • Uređaja za otresanje filterskih vreća,
 • Uređaja za izvlačenje piljevine,
 • Preventivni protiveksplozivni odušak (EU Direktive ATEX Standardi),
 • Protivpožarnog sistema – opciono,
 • Kanala povratnog vazduha,
 • Dodatnog filtera povratnog vazduha,
 • Klapnom leto-zima,
 • Revizionog otvora,
 • Diferencijalnog presostata,
 • Nepovratne klapne,
 • Programatorske jedinice za otresanje vreća.

 

 

POSLODAVAC JE DUŽAN!!!
da u cilju prevencije i zaštite od explozije obezbedi primenu tehničkih mera za bezbedan rad i
izvrši procenu rizika za sva radna mesta. ( Službeni glasnik RS br.101/12 i 12/13).
protiveksplozivni odušci štite proizvodne procese od destruktivne snage industriskih eksplozija.
Odzračivanje industrijskih eksplozija prašine praktikuje se već decenijama i priža ekonomično rešenje
za zaštitu objekta nakojima može doći do eksplozije prašine. Pri određivanju otvora za eksploziju
potrebno je razmotriti uticaj i povezane rizike izbačene vatrene kugle (kao i pritiska i plamena) u blizini

ostavljenog otvora. Otklanjanje eksplozije mora biti usmereno na sigurno mesto.
Protiveksplozivni odušci ugrađuju se na filterska ostrojenja, ciklofiltere i ostalu opremu za
prečišćavanje vazduha, a koja se nalazi u zoni 20,21, i 22 ATEX direktive, kao i na silosima za smeštaj
materijala čija je prašina eksplozivna.
Pored protiveksplozivnih odušaka mora da postoji i indikator eksplozije koji je povezan sa el.ormanom
iz kojeg se upravlja sistemom. Indikator eksplozije detektuje aktiviranje protiveksplozivnog oduška i
automatski zaustavlja rad svih uređaja u sistemu.
Protiveksplozivni odušci proizvode se kružnog ili kvadratnog/pravougaonog oblika, spajanje je
prirubničkom vezom.