Cikloni

Ciklonski odvajači se koriste za odvajanje raznih vrsta praškastih materijala iz struje vazduha. Stepen prečišćavanja vazduha se kreće do 98% što zavisi od karakteristika materijala koji se odvaja. Imaju izuzetno široku primenu i to u drvnoj industriji, prehrambenoj industriji, metalnoj industriji, prilikom obrade PVC i Al profila, u pneumatskom transportu stočne hrane…

Cikloni se izrađuju u više varijanti: RAS, RAS efekt i cikloni sa najvišim stepenom odvajanja tip C. Cikloni se izrađuju sa kapacitetom od 1000-50000m3/h sa padom pritiska od 500-1600 Pa.

Spajanje više ciklona čini ciklonsku bateriju većeg kapaciteta. Cikloni se mogu izrađivati tako da rade u režimu nadpritiska tako i u režimu podpritiska, tako da se mogu koristiti u zatvorenim transportnim sistemima.

Svi cikloni se izrađuju sa sopstvenom nosivom konstrukcijom preko koje se postavljaju na predviđeno mesto (temelje, silos, prijemni koš briket prese,..).

Materijal izrade ciklona je uglavnom čelični lim potrebne debljine koji su zavareni u jednu celinu, po potrebi i zahtevu investitora mogu biti izrađeni i od prokronskog lima.