Hidro filteri

U proizvodnom programu se nalaze dva osnovna tipa hidro filtera i to:

Hidro filter tipa RDN

Hidro filter tipa VDNB

Hidro filter tipa RDN:

Oblast ovog tipa filtera je za otprašivanje u livnicama, kaluparnicama, pripremi peska… Ovi filteri se sastoje iz:

Venturi dizne,

Hidro RDN filtera,

Kade za odmuljivanje,

Ventilatora,

Dimnjaka.

Kapacitet hidro filtera je do 160000m3/h, a njihovim kombinovanjem možemo ostvariti potreban kapacitet filtera.

Hidro filter tipa VDNB:

Filter ovog tipa se koristi za odvajanje najsitinijih čestica reda veličine 1-2 µm u skoro svim granama industrije. Rad uređaja je zasnovan na primeni venturi dizne.

VDNB filteri su visokog stepena odvajanja čestica i to do skoro 100%. Tehnički usavršena konstrukcija svrstava hidro filter tipa VDNB u kategoriju najekonomičnijih uređeje. Ekonomičnost uređaja se ogleda u maloj potrošnji vode i struje uz neznatno održavanje.

Kapacitet ovih filtera se kreće od 6000-16000m3/h. Filter se isporučuje u kompletu sa odgovarajućim ventilatorom.