Ventilaciona oprema- Posebne namene

Izrađuje se uglavnom za filtriranje vazduha zagađenog opasnim materijama, kao što su određene laboratorije, atomska skloništa, posebne podzemne prostorije.

Specifične filtere čine:

Protivaerosolni uložak izrađen od finih staklenih vlakana, taloženih na takav način da omogućavaju najviši stepen odvajanja iz vazduha svih čvrstih i tečnih čestica, aerosola, bacila, bakterija, virusa, spora i radioaktivne prašine.

Protivparni uložak omogućava potpuno odstranjivanje gasova i para iz vazduha (osim ugljenmonoksida i ugljendioksida).