Dozatori

Služe za konstantno doziranje određene mase (piljevine, brašna, peska, cementa, prašine…).

Izrađujemo pet veličina dozatora, zavisno od kapaciteta mase doziranja.

Tip RZS 025 do RZS 063 kapaciteta od 5m3/h – 600 m3/h.