Dozatori

Izrađujemo pet veličina dozatora, zavisno od kapaciteta mase doziranja.