Ventilatori

Proizvodni program ventilatora obuhvata izradu i montažu 5 grupa centrifugalnih ventilatora za primenu u različitim granama industrije.

Ventilator tip C – Kapacitet do 160.000 m3/h, porast pritiska do 5.000 Pa. Pogodan je za odsis relativno čistog vazduha.

Ventilator tip CV – Kapacitet do 140.000 m3/h, porast pritiska do 5.000 Pa. Pogodan je za odsis i transport praškastih materijala veće granulacije.

Ventilator tip CVM – Kapacitet do 20.000 m3/h, porast pritiska do 2.500 Pa. Pogodan je za odsis i transport praškastih materijala manje granulacije.

Ventilator tip NGVM – Kapacitet do 200.000 m3/h, porast pritiska do 6.000 Pa. Pogodan je za odsis vazduha zasićenog raznim isparenjima.

Ventilator tip NGVM-ex – Kapacitet do 80.000 m3/h, porast pritiska do 4000 Pa. Pogodan je za odsis vazduha zasićenog eksplozivnim smešama.

Visokopritisna duvaljka tip DUV – kapacitet do 20.000m3/h, porast pritiska do 28.000 Pa.

Svi ventilatori su iz sopstvene proizvodnje, uglavnom su izrađeni od crnih čeličnih limova (i po potrebi od INOX- a) u zavarenoj izvedbi, antikorozivno su zaštićeni, balansirani statički i dinamički pomoću preciznih instrumenata za daljinsko snimanje vibracija.

Oslanjanje ventilatora je preko duplih ramova sa elastičnim podmetačima za veće ventilatore i direktno preko elastičnih podmetača za manje ventilatore.

Uz svaki ventilator se izrađuje elastična veza i antivibracioni podmetači koji sprečavaju prenos vibracija na cevovod i postolje.

Veza rotora i elektro motora može biti direktna i indirektna preko osovine i remenica. Ležaji koji se ugrađuju su od poznatih svetskih proizvođača: FAG, SKF. Elektromotori koji se ugrađuju su takođe od poznatih proizvođača: ABB, KONČAR, SIEMENS.

Duvaljke se izrađuju uglavnom za pneumatski transport praškastih materijala na velike udaljenosti.