Projektovanje

Za izradu projekata zadužen je sopstveni projektni biro koji čine inženjeri mašinske, građevinske i elektro struke.

U cilju stalnog usavršavanja projekata u oblasti zaštite radne i životne sredine, Ciklovent je angažovao stručni tim sa asistencijom profesora dr Đurić Slavka koji je doktorirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu, na temu “Istraživanje uticaja procesnih parametara gasova koji se emituju u atmosferu na uslove kondenzacije” (razna sagorevanja, dimni gasovi, isparenja, kisele kiše…).

Svi projekti se rade precizno u 3D projekciji verifikovani od nadležnih instituta.