Projektovanje

Za izradu projekata zadužen je sopstveni projektni biro koji čine inženjeri mašinske, građevinske i elektro struke.

U cilju stalnog usavršavanja projekata u oblasti zaštite radne i životne sredine, Ciklovent je angažovao stručni tim sa asistencijom profesora dr Đurić Slavka koji je doktorirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu, na temu “Istraživanje uticaja procesnih parametara gasova koji se emituju u atmosferu na uslove kondenzacije” (razna sagorevanja, dimni gasovi, isparenja, kisele kiše…).

Svi projekti se rade precizno u 3D projekciji verifikovani od nadležnih instituta.

CIKLOVENT poseduje sopstveni projektni biro za projektovanje. Projektanti su visokokvalifikovani licencirani inžinjeri mašinske, građevinske i elektro struke. Koristeći najnaprednije 3D softvere kreiraju detaljnu projektnu dokumentaciju

 

 • IDP – Idejni projekat, mašinski projekat otprašivanja sistema dostave uglja „Elixir Prahovo“ , Prahovo – oprema u „Ex“ izvedbi, ATEX zona 22 (protiveksplozivni odušci, indikatori eksplozije,..)
 • IDP – Idejni projekat, projekat elektroenergetskih instalacija „Elixir Prahovo“ , Prahovo
 • IDP – Idejni projekat, Elaborat zaštite od požara „Elixir Prahovo“, Prahovo
 • PZI – Projekat za izvođenje, mašinski projekat otprašivanja prostorije peskare „MIP -RŠV“, Ćuprija
 • PZI – Projekat za izvođenje, mašinski projekat ventilacije farbare „KM MONT“, Vrbas
 • Mašinski projekat ventilacije, lakirnice i sušare sa natpritiskom „ArhiPro“, Beograd – oprema u „Ex“ izvedbi
 • Mašinski projekat ventilacije lakirnice i sušare sa natpritiskom „Kalea“, Ilijaš (BiH)
 • Glavni mašinski projekat ventilacije lakirnice i sušare sa natpritiskom „Boksit“, Milići (BiH)
 • Glavni mašinski projekat instalacije otprašivanja „JKP Lisje“, Novi Sad
 • Mašinski projekat izvedenog stanja instalacije za transport piljevine sa formatizera do silosa „Simpo Šik“, Kuršumlija
 • Mašinski projekat instalacije otprašivanja za pogon formatizera “Simpo Šik” Kuršumlija
 • Mašinski projekat instalacije otprašivanja ( cca 800.000m3 /h)sa elaboratom stacioniranog sistema za gašenje požara „Tarkett“, Bačka Palanka
 • Projekat otprašivanja lakirnice „Enterijer Janković“, Novi Sad
 • Glavni mašinski projekat sistema otprašivanja „Cementara Kosjerić“
 • Mašinski projekat otprašivanja + Silos + Izvlakač piljevine „Ukras“, Veliki Popović
 • Mašinski projekat opreme u „Ex“ izvedbi „ Termoelektrana – Toplana „, Sremska Mitrovica