Prigušivači buke

Prigušivači buke imaju svrhu smanjenja izlazne buke iz ventilatora, t.j. ventilacionih cevnih instalacija. Proizvodimo prigušivače različitih dimenzija zavisno od emitera buke, jačine buke (dBa).

Antizvučne kabine služe za zvučnu izolaciju mašina koje stvaraju veliku buku u proizvodnom pogonu. Veličinu antizvučnih kabina prilagođavamo dimenzijama mašina koje treba izolovati od buke.