Mobilni otprašivači

Mobilni otprašivači su namenjeni za upotrebu u manjim radionicama i na onim mestima kada nije ekonomski opravdana nabavka i korišćenje centralnog sistema za otprašivanje. Ovi uređaju su malih dimenzija i mogu imati višestruku namenu u svim granama industrije gde se javljaju prašine bilo kog porekla.

Mobilni otprašivači se u uglavnom koriste za otprašivanje od 1 do 4 mašina u radu u zavisnosti od potrebnog kapaciteta, pored ove osnovne namene mogu se koristiti i za:

  • Čišćenje samih mašina, opreme i okolnog prostora,
  • Čišćenje podova radionica magacina proizvodnih hala, zidova.

Otprašivači za lake prašine koriste se u onim granama industrije gde se javljaju lake prašine, kao na primer u drvnoj industriji, prehrambenoj industriji (pekarskoj, šećeranama, pakerice…), hemijskoj industriji (prašina na mašinama i presipnim mestima, pakerice…), tekstilna industrija.

Uređaji se izrađuju u više varijanti prilagođenih njihovoj osnovnoj nameni.

Otprašivači se sastoje od postolja koje je pokretno, ventilatora posebne izvedbe, antistatik vreća potrebne finoće filtriranja, sabirne vreće, i ostale dodatne opreme po potrebi.

U zavisnosti od potrebnog kapaciteta izrađuju se sa protokom do 5.000 m3/h, porastom pritiska po potrebi i preko 3.500 Pa i sa pogonskom snagom do 5.5 kW. Uređaj može biti od jedne do tri filterske vreće što zavisi od potrebnog kapaciteta i karakteristika otprašivanog materijala.

Otprašivači za teške prašine se koriste za:

  • kamene prašne
  • prašine od peska
  • prašine koje nastaju pri obradi građevinskih materijala (keramike, opeke…)

Zbog specifičnosti uređaja i otprašivanog materjala otprašivači za teške prašine se izrađuju za istovremenu upotrebu na samo jednoj mašini.