Lakirnice i sušare

Ovo su kombinovani objekti izrađeni od protivpožarnih panela gde se proces farbanja i sušenja odvija bez prestanka. U radnom prostoru se obezbeđuje kontrolisana atmosfera tj. odgovarajuća temperatura i vazduh bez prašine i eksplozivnosti.

Podešavanjem radne tačke svih ventilatora se obezbeđuje rad celog postrojenja u radnom režimu nadpritiska ili u radnom režimu podpritiska. Namenjene su gde god se obavlja proces farbanja bez obzira na vrstu proizvodnje. U tom slučaju, naši stručnjaci određuju tip i vrstu farbare.

Izrađuju se sa pretećom opremom: kabinom za farbanje sa suvim ili mokrim filterima, ventilatorima u protiveksplozivnoj „ex“ zaštiti, plafonskim predfilterima i finim filterima, rasvetom u „ex“ zaštiti, podna gazišta (rešetke) sa podnim filterima, izmenjivači toplote (Al-Cu), elektroorman sa automatikom.

U ponudi su:

  • Suve kabine sa višestepenim filterima
  • Mokre kabine sa vodenim zidom sa jednom ili dve vodene kaskade
  • Višestepeni Ciklo-filteri

Svaka od kabina za lakiranje je opremljena sa višestepenim filterima koji obezbeđuju koncentraciju zagađujućih materija u okviru zakonom dozvoljenih vrednosti.

Pojedinačne kabine za farbanje izrađujemo u dužinama od 2 m do 6 m i minimalne širine 1 m i visine do 2.5 m. Pored naših tipskih dimenzija izrađujemo i kabine po potrebi kupca. Postrojenje (lakirnica + sušara sa nadpritiskom) projektujemo i izrađujemo po zahtevu kupaca ili našim preporukama, uglavnom po sistemu „ključ u ruke“.

Osim kabina za farbanje, proizvodimo i višestepene Ciklo-filtere za odvajanje i prečišćavanje raspršenog praha. Ovi Ciklo-filteri primenjuju se u serijskoj proizvodnji kada se farbanje vrši automatski sa više pištolja.