Automatika

Izrađujemo elektrokomandne ormane sa automatikom za praćenje i kontrolu procesa rada instalirane filtroventilacione opreme.

PLC uređaj za praćenje i kontrolu celog postrojenja (ventilatora, filtera, dozatora, pneumatskih klapni),

PLC uređaj za otresanje filterskih vreća (zaprljanost vreće),

PLC uređaj kontrole nadpritiska u vlažnosti temperature u lakirnicama i sušarama,

Elektromagnetni senzori rotacionih elemenata kod dozatora, puževa,

Elektromagnetni senzori kod otvaranja i zatvaranja pneumatskih klapni,

Stalna kontrola nadpritiska u atomskim skloništima (vreme hermetizacije),

Vršimo potrebno kabliranje i povezivanje instalirane opreme “ključ u ruke”,

Frekventni regulatori brzine.