ASPIRACIJA istovarnog koša za žitarice

Aspiracija otvorenih i zatvorenih koševa, dužine koša do 20m
Modularni vrećasti filter sa automatskim otresanjem vreća
Zavisno od vrste prašine od žitarica, odabira se i vrsta filterskog „antistatic“ platna
Usisna prašina se direktno vraća u koš, a moguća su izdvajanja prašine na drugu lokaciju
Konstruisanjem celokupnog sistema aspiracije istovarnih koševa za žitarice se vodilo računa o
kompletnoj pokrivenosti koša, kao i nesmetanom istovaru raznih dobavnih vozila, kao i raznim
vrstama žitarica.
Automatski proces rada se obavlja preko elektrokomandnog ormana, tj. PLC programatora
otresanja filterskih vreća, sa signalizacijom zaprljanosti tj. potrebe zamene vreća.